ผลการปฏิบัติงาน ศจร.นราธิวาส รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2563)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ผลการปฏิบัติงาน ศจร.นราธิวาส รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2563) 

ประชาสัมพันธ์


ผลการปฏิบัติงาน ศจร.นราธิวาส รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2563)

1.ปริมาณการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
- แจ้งออก PO 648 ครั้ง
- แจ้งเข้า PI 644 ครั้ง
- รวม POPI 1,292 ครั้ง

2.ปริมาณการตรวจเรือประมงพาณิชย์
- ร้อยละ 60.84

3.ปริมาณเรือประมงพาณิชย์ท่ีแจ้งเข้าออก
- อวนลากแผ่นตะเฆ่ 11 ลำ
- อวนครอบ 9 ลำ
- รวม 20 ลำ

4.ปริมาณการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
- แจ้งเข้า PI 644 ครั้ง
- ตรวจฯหน้าท่า 250 ครั้ง
- คิดเป็นร้อยละ 38.82

5.น้ำหนักสัตว์น้ำจาก Log Book
- 444 ตัน (ต.ค. 62 - ก.พ. 63)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!