ศจร.นราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (VMS)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (VMS) 

ประชาสัมพันธ์


ศจร.นราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (VMS) พร้อมทั้งทำการติดสติ๊กเกอร์เพื่อรับรองว่าเรือประมงลำนั้นๆ ได้ผ่านการตรวจสุขภาพ VMS เรียบร้อยแล้ว ยอดการตรวจสุขภาพ VMS อยู่ที่ 6 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!