ศจร.นราธิวาส ได้ทำการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกกับศูนย์ PIPO และตรวจสุขภาพอุปกรณ์ VMS

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ทำการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกกับศูนย์ PIPO และตรวจสุขภาพอุปกรณ์ VMS 

ข่าวกิจกรรม


ศจร.นราธิวาส ได้ทำการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกกับศูนย์ PIPO และตรวจสุขภาพอุปกรณ์ ?VMS ของเรือที่มีขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ที่ได้ใบอนุญาต?ทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2563-2564 ก่อนที่จะออกทำการประมงครั้งแรก ทั้งนี้ หากไม่ผ่าน?การตรวจเครื่อง?มือทำการประมง จะไม่สามารถ?ออกทำการประมง?ตามที่ได้รับอนุญาต?ได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการชาวประมงในการนำเรือมาให้ทำการตรวจสอบเป็นอย่างดี ยอดการตรวจวัดเครื่องมือรวม 19 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!