วันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 09.30-12.00 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 09.30-12.00 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 09.30-12.00 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป 3) กอ.รมน.โดยมี พล.ต.ยุทธพล สุบรรณภาส เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ฯ ได้แก่ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ผู้แทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ เพื่อรับทราบถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ปัญหาข้อขัดข้อง ผลการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข ซึ่งจะได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณภาพ กอ.รมน.นราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!