วันที่ 2 มี.ค. 63 ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 2 มี.ค. 63 ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 2 มี.ค. 63 ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!