วันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 1300 น. ศจร.นราธิวาส ชุดสหวิชาชีพ พร้อมด้วยรองผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสนง.เจ้าท่าฯนราธิวาส ผู้แทนจากสนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนด่านศุลกากรตากใบ

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 1300 น. ศจร.นราธิวาส ชุดสหวิชาชีพ พร้อมด้วยรองผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสนง.เจ้าท่าฯนราธิวาส ผู้แทนจากสนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนด่านศุลกากรตากใบ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 1300 น. ศจร.นราธิวาส ชุดสหวิชาชีพ พร้อมด้วยรองผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสนง.เจ้าท่าฯนราธิวาส ผู้แทนจากสนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนด่านศุลกากรตากใบ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.ต. พิจิตร ศรีรุ่งเรือง ผอ.สนง.ฝ่ายอำนวยการศรชล.ภาค 2 และคณะผู้ติดตาม ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพูดคุย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องของผู้ประกอบการชาวประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประเด็นเรื่องแรงงานประมง การปิดสัญญาณระบบ VMS เงินทุนสำหรับชาวประมง และระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือประมงกับทหารเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!