วันที่ 13 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส และชุดสหวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของศรชล.

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 13 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส และชุดสหวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของศรชล. 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส และชุดสหวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของศรชล. ซึ่งเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรือจากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับคำแนะนำ รวมถึงแจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานในการทำงานของศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!