ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เขต 2

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เขต 2 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 พ.ค. 2560 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส ได้ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมของศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!