วันที่ 16 ม.ค. 63 นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง และ นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 16 ม.ค. 63 นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง และ นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 16 ม.ค. 63 นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง และ นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ได้ดำเนินสำรวจเรือประมงพานิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงแต่ไม่ได้ออกทำการประมง และสอบถามปัญหาต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเรือประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!