วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๕๐ น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ) และนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ได้ชี้แจงองค์ความรู้เรื่องระเบียบแนวกฎหมาย ระบบ VMS

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๕๐ น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ) และนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ได้ชี้แจงองค์ความรู้เรื่องระเบียบแนวกฎหมาย ระบบ VMS 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๕๐ น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ) และนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ได้ชี้แจงองค์ความรู้เรื่องระเบียบแนวกฎหมาย ระบบ VMS การสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร และสอบถามปัญหาต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเรือประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!