วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุมมาตรการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับรัฐอื่น

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุมมาตรการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับรัฐอื่น 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!