วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส นายวิศวัฒศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไกรสร เพิงใหง ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562ญ่ นักวิชาการประม

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส นายวิศวัฒศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไกรสร เพิงใหง ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562ญ่ นักวิชาการประม 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส นายวิศวัฒศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำโคกยาง หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยพันธุ์ปลานิล ปลากระแห และปลาตะเพียนขาว จำนวน 210,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดยมีกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารไทย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ขอบคุณภาพจาก สนง.ประมงจังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!