วันที่ 12 ส.ค. 62 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฎิบัติการ และ นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัญย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำ และปล่อยปลา 5 แสนตัว

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 12 ส.ค. 62 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฎิบัติการ และ นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัญย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำ และปล่อยปลา 5 แสนตัว 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!