วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศจร.นราธิวาส ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศจร.นราธิวาส ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!