คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการทวนสอบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการทวนสอบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการทวนสอบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อเน้นแนวการปฏิบัติที่ถูกหลักทฤษฎี ( Brief ) และดูการปฏิบัติงานตรวจเรือ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำโดยน.อ.สรรเสริญ  สาโดด ประจำ ฝนผ.สล.ศปมผ./หน.ชุด ว่าที่ ร.ต.ธนาคม  จันทร์แสงทอง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติการ กรมประมง นายวิระฉัตร  ลีละกุล นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า นายนพพร  กรังพานิชนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน นายเอนก  กุลพ่วง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมสวัสดิการฯ และนายนัฐวุฒิ  กาเซ็ม นักรณรงค์ มูลนิธิความยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (EJF)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!