ศจร.นราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ (เจ้าท่า สวัสดิการฯ จัดหางาน ทหารเรือ) จัดประชุมผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ (เจ้าท่า สวัสดิการฯ จัดหางาน ทหารเรือ) จัดประชุมผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศจร.นราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ (เจ้าท่า สวัสดิการฯ จัดหางาน ทหารเรือ) จัดประชุมผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ว่าด้วยประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 และประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!