ศจร.นราธิวาส ได้จัดประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลาและชาวประมง เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้จัดประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลาและชาวประมง เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 ศจร.นราธิวาส ได้จัดประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลาและชาวประมง เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสัตว์ทะเลหายาก ให้แก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เจ้าของท่าเทียบเรือ/แพปลา ณ ท่าเทียบเรือทักษิณไพบูลย์ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส และท่าเทียบเรือหะยีมะ ตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ ชาวประมง เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!