ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) : FC ครั้งที่ 4/2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) : FC ครั้งที่ 4/2561 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร  หัวหน้า ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) : FC ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส โดยมี นายนิพนธ์ เสนอินทร์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!