นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น. นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผอ.โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ เสนอินทร์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส รับฟังการบรรยายข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้ให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ทางศูนย์ฯได้เสนอจุดตรวจเรือส่วนหน้า (FIP) เพื่อใช้สำหรับการตรวจเรือในพื้นที่อำเภอตากใบ และยานพาหนะสำหรับการเข้าพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!