ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรือประมง จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!