นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝนผ.ศรชล.เขต 2 และนาวาโทพิเชษฐ์ มีมานาน ประจำ ฝนผ.ศรชล.เขต 2 เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจการทำประมงในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง การใช้ระบบ E-PIPO

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝนผ.ศรชล.เขต 2 และนาวาโทพิเชษฐ์ มีมานาน ประจำ ฝนผ.ศรชล.เขต 2 เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจการทำประมงในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง การใช้ระบบ E-PIPO 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 มิ.ย. 61 เวลา 1030 น. นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝนผ.ศรชล.เขต 2 และนาวาโทพิเชษฐ์ มีมานาน ประจำ ฝนผ.ศรชล.เขต 2 เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจการทำประมงในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง การใช้ระบบ E-PIPO สำหรับการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รวมทั้งตอบประเด็นซักถามจากผู้ประกอบการประมง สอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการนี้นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม ยังได้มอบอินทผาลัมแก่ผู้ประกอบการประมงที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับห้วงเเดือนการถือศีลอด ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!