ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 1300 น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!