ศจร.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติในการตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือประมงพาณิชย์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงรอบ 61 – 62

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติในการตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือประมงพาณิชย์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงรอบ 61 – 62 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2561 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศจร.นราธิวาส พร้อมด้วย นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไกรสร  เพิงใหญ่  นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์  ภิรมย์หิรัญย์ จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และทีมงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติในการตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือประมงพาณิชย์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงรอบ 61 – 62 ก่อนออกไปทำการประมงครั้งแรกสำหรับเรือประมงที่กรมประมงประกาศกำหนดให้ต้องแจ้งเข้า - ออก กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง 
ผลการปฏิบัติ จำนวนเรือ ตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือประมงพาณิชย์ จำนวนทั้งหมด  19  ลำ
โดยแยกประเภทเครื่องมือดังนี้
1.ขอใช้เครื่องมือ 2 เครื่องมือ คือ
   1.1 อวนครอบปลากะตักและเบ็ดมือ    จำนวน  7  ลำ
   1.2 อวนลากแผ่นตะเฆ่และเบ็ดมือ      จำนวน  3  ลำ
2.ขอใช้เครื่องมือ 1 เครื่องมือ คือ
   2.1 อวนลากแผ่นตะเฆ่                      จำนวน  9  ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!