นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 8 และคณะ  ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 8 และคณะ  ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 8 และคณะ  ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส โดยได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!