พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /รองผอ.ศรชล.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /รองผอ.ศรชล.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 1100 น. พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /รองผอ.ศรชล.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส โดยได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหเโอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!