ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศจร.นราธิวาสและศจร.ปัตตานี)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศจร.นราธิวาสและศจร.ปัตตานี) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 - 1630 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศจร.นราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวผกาภรณ์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัญย์ และนางสาวเฟาซียะห์ บูละ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ได้ร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศจร.นราธิวาสและศจร.ปัตตานี) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงเขต  ๒  (สงขลา) เป็นประธาน 
โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2561 , รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธี แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจเรือตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเชิงคุณภาพ , รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับ ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติงาน การวางแผนการทำงาน และผลการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!