เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง (Flying Inspection Team : fit) ศปมผ. เข้าตรวจติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก นราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง (Flying Inspection Team : fit) ศปมผ. เข้าตรวจติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก นราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง (Flying Inspection Team : fit) ศปมผ. เข้าตรวจติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก นราธิวาส เพื่อให้การปฏิบัติงานในการควบคุม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออก ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่นั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!