ศจร.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนมกราคม 2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนมกราคม 2561 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 มกราคม 2561 ศจร.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ร่วมกันเก็บกวาด ทำความสะอาด จัดเก็บเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อให้ดูสะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!