ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการรับแจ้งเรือเข้า - ออก ผ่านระบบ E-PIPO และ Mobile Application สำหรับตรวจเรือ

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการรับแจ้งเรือเข้า - ออก ผ่านระบบ E-PIPO และ Mobile Application สำหรับตรวจเรือ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไกรสร  เพิงใหญ่  นักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการรับแจ้งเรือเข้า - ออก ผ่านระบบ E-PIPO และ Mobile Application สำหรับตรวจเรือ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กรุงเทพฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!