ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560  นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ หัวหน้าศจร.นราธิวาส ได้ร่วมเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอุมาพร  พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!