ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์ปลาน้ำจืด) จำนวน 1,000,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์ปลาน้ำจืด) จำนวน 1,000,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  นายไกรสร เพิงใหญ่  นักวิชาการประมง และนางจันจิรา แสนสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์ปลาน้ำจืด) จำนวน 1,000,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บึงบัวบากง บ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ร่วมด้วยนายเพิ่มศักดิ์  เพิงมาก ประมงจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ และหัวหน้าส่วนประมงอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าววันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  นายไกรสร เพิงใหญ่  นักวิชาการประมง และนางจันจิรา แสนสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์ปลาน้ำจืด) จำนวน 1,000,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บึงบัวบากง บ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ร่วมด้วยนายเพิ่มศักดิ์  เพิงมาก ประมงจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ และหัวหน้าส่วนประมงอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!