ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 12 รายการ

 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี


ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 12 รายการ ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 12 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

      ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    if-ubon@hotmail.com   045-254332   045-254332   แฟนเพจ