ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์กุ้งก้ามกรามราคาตกต่ำ

 กุ้งก้ามกราม

ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์กุ้งก้ามกรามราคาตกต่ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-15  |   ข่าววันที่: 2021-06-15 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์กุ้งก้ามกรามราคาตกต่ำ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาสถานการณ์การผลิต ราคา และการคาดการณ์ผลผลิตในปี 2564 ของจังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์กุ้งก้ามกรามราคาตกต่ำ ทั้งในเรื่องของการจัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตกุ้งก้ามกรามของแต่ละจังหวัด และการจัดพื้นที่จำหน่ายภายในพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้ผู้บริโภคได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ประสบปัญหาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กุ้งก้ามกราม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900