สำรวจและรับสมัครกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

สำรวจและรับสมัครกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-10-31  |   ข่าววันที่: 2019-10-31 |  อ่าน: 422 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   มอบหมายให้นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงอำเภอชะอวด เพื่อสำรวจและรับสมัครกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งมีจำนวน ๖ กลุ่ม มีสมาชิกรวมกันประมาณ ๑๕๐ ราย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แก่ ปลาดุกร้า ปลานิลร้า และกะปิปลา ตามสูตรโบราณที่สืบทอดต่อๆ กันมา และใช้ปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่ได้มาจากการเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่มีบางช่วงที่ต้องหยุดผลิตไปเนื่องจากไม่มีลูกพันธุ์ปลาดุกอุย หรือปลาดุกบิ๊กอุยมาป้อนระบบการผลิต ลูกพันธุ์ในพื้นที่หายาก การแปรรูปจึงขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการสร้าง แบรนด์ของกลุ่ม ให้เป็นที่รู้จักของตลาด ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเช่นโรงตากแบบปิด เครื่องซีลสูญญากาศ อุปสรรค และ ปัญหาที่พบในพื้นที่ เหล่านี้ ทีมงานได้รวบรวมเพื่อนำเสนอกรมประมงในการวางแผนกลับมาพัฒนาศักยภาพการแปรรูปให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   มอบหมายให้นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงอำเภอชะอวด เพื่อสำรวจและรับสมัครกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งมีจำนวน ๖ กลุ่ม มีสมาชิกรวมกันประมาณ ๑๕๐ ราย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แก่ ปลาดุกร้า ปลานิลร้า และกะปิปลา ตามสูตรโบราณที่สืบทอดต่อๆ กันมา และใช้ปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่ได้มาจากการเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่มีบางช่วงที่ต้องหยุดผลิตไปเนื่องจากไม่มีลูกพันธุ์ปลาดุกอุย หรือปลาดุกบิ๊กอุยมาป้อนระบบการผลิต ลูกพันธุ์ในพื้นที่หายาก การแปรรูปจึงขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการสร้าง แบรนด์ของกลุ่ม ให้เป็นที่รู้จักของตลาด ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเช่นโรงตากแบบปิด เครื่องซีลสูญญากาศ อุปสรรค และ ปัญหาที่พบในพื้นที่ เหล่านี้ ทีมงานได้รวบรวมเพื่อนำเสนอกรมประมงในการวางแผนกลับมาพัฒนาศักยภาพการแปรรูปให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

 ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240