ปล่อยพันธุ์ปลาในนาข้าว โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ปล่อยพันธุ์ปลาในนาข้าว โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2019-10-15  |   ข่าววันที่: 2019-10-15 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   พร้อมด้วยนางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในนาข้าว ขนาด ๕ – ๗ ซม. ในพื้นที่   ๒.๕ ไร่ ได้แก่ปลานิล ๖๐๐ ตัว, ปลาตะเพียนขาว ๑,๕๐๐ ตัว,  ปลาบ้า ๖๐๐ ตัว,  และปลาหมอชุมพร ๑ จำนวน  ๔๐๐ ตัว รวม ๓,๑๐๐ ตัว  แก่นายไสว เยาวนาจารย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากเกษตรกรเตรียมแปลงนาข้าวพร้อม  ซึ่งต้นข้าวมีอายุประมาณ ๑ เดือนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   พร้อมด้วยนางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในนาข้าว ขนาด ๕ – ๗ ซม. ในพื้นที่   ๒.๕ ไร่ ได้แก่ปลานิล ๖๐๐ ตัว, ปลาตะเพียนขาว ๑,๕๐๐ ตัว,  ปลาบ้า ๖๐๐ ตัว,  และปลาหมอชุมพร ๑ จำนวน  ๔๐๐ ตัว รวม ๓,๑๐๐ ตัว  แก่นายไสว เยาวนาจารย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากเกษตรกรเตรียมแปลงนาข้าวพร้อม  ซึ่งต้นข้าวมีอายุประมาณ ๑ เดือน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

 ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240