ประชุมคณะทำงานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ำฯ นำเข้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ประชุมคณะทำงานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ำฯ นำเข้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ำฯ นำเข้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น ๖ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช นำเสนอผลการตรวจสถานกักกัน ประเภทสัตว์น้ำจืดของ KOI TOMO FISH FARM มติของที่ประชุมแจ้งผลให้ "ผ่าน" ผลการรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำจะมีอายุการรับรอง ๑ ปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ