ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรได้ลงพื้นที่อำเภอปากพูน เพื่อร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยประมงจังหวัด?นครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ 
ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จิตอาสา 904 และพี่น้องจิตอาสา และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ