ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมาย
ให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอชะอวด
 เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดรวม 110,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน 100,000 ตัว ปลาชะโอน 10,000 ตัว เพื่อปล่อยในที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณโรงเรียนอนุบาลลูแก้ว เทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีประมงอำเภอชะอวด พร้อมด้วยรองนายกเทศบาลตำบลชะอวดนายสุพรรณโน 
ชัยบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ