งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 17 มีนาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมช่วยวิทยากรประจำฐานเรียนรู้อาชีพให้แก่เกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน และอำเภอทุ่งใหญ่ และหน่วยงานภาคีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดงาน ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านประมง พืช เกษตร ปศุสัตว์ และบัญชี

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอพิปูน และสำนักงานประมงอำเภอทุ่งใหญ่ ได้มีการสาธิตการทำอาหารสัตว์น้ำแบบลดต้นทุน การแปรรูปสัตว์น้ำปลาดุกร้า และปลาดุกแดดเดียว การแจกจุลินทรีย์ ปม.1 และการแจกเอกสารวิชาการในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจภายในงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ