โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเยาวชน โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม จำนวน 12 คน เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีการบรรยาย และปฏิบัติการ ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

3. การเพาะพันธุ์ปลาหมอแปลงเพศ

4. การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ

5. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่ดี GAP มกษ. 7436

6. ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลาแฟนซีคาร์ป

7. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ

8. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

9. การผสมอาหาร อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน อาหารปลานิล อาหารปลาหมอแปลงเพศ

10. การทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

11. การขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1

12. การเพาะพันธุ์ไรแดง

13. การทำฟางหมักในบ่อดินเพื่อลดต้นทุน

14. ภาคทฤษฎีการจัดการบ่อ

15. การแปรรูป น้ำพริกปลาดุกฟู

16. การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว

17. ทฤษฎีและ ปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินค้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ