กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger 

 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger  

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-03-02  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 150 ครั้ง
 

       วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล โดยนายโอภาส ชามะสนธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ญาณฤทธิ์ นักวิชาการประมง นายจารุวงศ์ พวงอินทร์ และนางสาวละอองฝน ธิราชรักษ์ เจ้าพนักงานประมง เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger  จากแผนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการการพัฒนาคู่มือเพื่อการจำแนกชนิดปลาในสกุล Rastrelliger


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger .. (150)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สนับสนุนพันธุ์หอยหวาน ขนาด 1 - 3 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ .. (146) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล.. (139) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ .. (125) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ .. (125) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (121) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (121) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (121) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (121) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

     อาคารปลอดประสพชั้น 7แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900