การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |   ข่าววันที่: 2021-04-05 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีแผนดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 3 ชนิด รวมทั้งสิ้น 203,100 ตัว โดยผลิตปล่อยแล้วรวม 2 ชนิด ได้แก่ หอยหวาน 130,000 ตัว และฉลามกบ 60 ตัว ส่วนปลิงทะเลอยู่ในแผนดำเนินการ โดยในเดือนมีนาคม 2564 ได้มีการปล่อยลูกพันธุ์ฉลามกบ อายุ 2 เดือน ขนาดความยาว 15-18 ซม. จำนวน 40 ตัว บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง และปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน อายุ 2-4 เดือน ขนาดความยาว 1-3 ซม. จำนวน 70,000 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านหาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และทดแทนประชากรฉลามกบในพื้นที่จังหวัดระยองกลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีแผนดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 3 ชนิด รวมทั้งสิ้น 203,100 ตัว โดยผลิตปล่อยแล้วรวม 2 ชนิด ได้แก่ หอยหวาน 130,000 ตัว และฉลามกบ 60 ตัว ส่วนปลิงทะเลอยู่ในแผนดำเนินการ โดยในเดือนมีนาคม 2564 ได้มีการปล่อยลูกพันธุ์ฉลามกบ อายุ 2 เดือน ขนาดความยาว 15-18 ซม. จำนวน 40 ตัว บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง และปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน อายุ 2-4 เดือน ขนาดความยาว 1-3 ซม. จำนวน 70,000 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านหาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และทดแทนประชากรฉลามกบในพื้นที่จังหวัดระยอง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger .. (119)  กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล.. (107) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สนับสนุนพันธุ์หอยหวาน ขนาด 1 - 3 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ .. (94) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ .. (93) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ .. (93) การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ .. (69) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งตราด สนับสนุนพันธุ์ หมึกกระดองก้นไหม้ ขนาดความยาวกระดองประมาณ 1-1.5 ซม. จำนวน 2,000 ตัว .. (61) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งตราด สนับสนุนพันธุ์ หมึกกระดองก้นไหม้ ขนาดความยาวกระดองประมาณ 1-1.5 ซม. จำนวน 2,000 ตัว .. (61) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับโรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ ดำเนินการปล่อยพันธุ์หอยหมาก ที่ได้จากการเพาะพันธุ์.. (59) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับโรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ ดำเนินการปล่อยพันธุ์หอยหมาก ที่ได้จากการเพาะพันธุ์.. (59) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (54) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินการปล่อยพันธุ์หอยหมาก ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวน ๕๐๐,๔๐๐ ตัว.. (54)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

     อาคารปลอดประสพชั้น 7แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900