กิจกรรมแผนดำเนินการผลิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

กิจกรรมแผนดำเนินการผลิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |   ข่าววันที่: 2021-04-05 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล มีแผนดำเนินการผลิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง 35 ล้านตัว เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยมีผลการดำเนินงานผลิตปล่อยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วทั้งสิ้น จำนวน 12.61 ล้านตัว (36.02 %) ประกอบด้วย กุ้งแชบ๊วย 10.6, ปลากะพงขาว 0.95 หอยหมาก 1.0 และปูม้า 0.06 ล้านตัว ซึ่งเดือนมีนาคม 2564 ได้มีการปล่อยพันธุ์ลูกปลากะพงขาว จำนวน 500,000 ที่บริเวณคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรปลากะพงขาวในธรรมชาติกลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล มีแผนดำเนินการผลิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง 35 ล้านตัว เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยมีผลการดำเนินงานผลิตปล่อยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วทั้งสิ้น จำนวน 12.61 ล้านตัว (36.02 %) ประกอบด้วย กุ้งแชบ๊วย 10.6, ปลากะพงขาว 0.95 หอยหมาก 1.0 และปูม้า 0.06 ล้านตัว ซึ่งเดือนมีนาคม 2564 ได้มีการปล่อยพันธุ์ลูกปลากะพงขาว จำนวน 500,000 ที่บริเวณคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรปลากะพงขาวในธรรมชาติ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger .. (119)  กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล.. (107) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สนับสนุนพันธุ์หอยหวาน ขนาด 1 - 3 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ .. (94) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ .. (93) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ .. (93) การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ .. (68) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งตราด สนับสนุนพันธุ์ หมึกกระดองก้นไหม้ ขนาดความยาวกระดองประมาณ 1-1.5 ซม. จำนวน 2,000 ตัว .. (61) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งตราด สนับสนุนพันธุ์ หมึกกระดองก้นไหม้ ขนาดความยาวกระดองประมาณ 1-1.5 ซม. จำนวน 2,000 ตัว .. (61) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับโรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ ดำเนินการปล่อยพันธุ์หอยหมาก ที่ได้จากการเพาะพันธุ์.. (59) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับโรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ ดำเนินการปล่อยพันธุ์หอยหมาก ที่ได้จากการเพาะพันธุ์.. (59) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (54) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินการปล่อยพันธุ์หอยหมาก ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวน ๕๐๐,๔๐๐ ตัว.. (54)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

     อาคารปลอดประสพชั้น 7แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900