กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-21  |   ข่าววันที่: 2019-08-21 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

ในวันที่ 21 สิงหาคม  2562  เวลา 07.30 น. นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลแหลมโพธิ์  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของแต่ละภาคส่วนในการทำงานร่วมกัน    ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะของแต่ละภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแบบบูรณาการและพัฒนาพื้นที่ต่อไป และได้เยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีนายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง,หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนในพื้นที่ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (295)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (159) รายงานประจำปี(Annual Report).. (132) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (129) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (101) ประวัติหน่วยงาน.. (100) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (99) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (98) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (73) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (65) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (64) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (58) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) พิธีถวายพระพรฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. (51)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150