เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-14  |   ข่าววันที่: 2019-08-13 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี เข้าร่วมต้อนรับ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เพื่อร่วมงานเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมจับลำแรกที่เข้าร่วม โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน ณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังภาคประมงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานขั้นวิกฤต ซึ่งมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (295)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (159) รายงานประจำปี(Annual Report).. (131) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (129) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (99) ประวัติหน่วยงาน.. (99) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (97) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (73) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (65) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (64) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (64) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (58) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) พิธีถวายพระพรฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. (51)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150