พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-24  |   ข่าววันที่: 2019-07-24 |  อ่าน: 65 ครั้ง
 

นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และข้าราชการกรมประมง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หาดบางมะรวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบางมะรวด อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน2,000,000ตัว และพ่อแม่พันธ์ุหอยหวาน 60 ตัวโดยมีประธานในพิธีคือ ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ ทหาร และนักเรียน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (295)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (159) รายงานประจำปี(Annual Report).. (131) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (129) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (99) ประวัติหน่วยงาน.. (99) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (97) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (73) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (65) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (64) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (58) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) พิธีถวายพระพรฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. (51)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150