คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-15  |   ข่าววันที่: 2019-07-11 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (297)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (164) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (134) รายงานประจำปี(Annual Report).. (133) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (105) ประวัติหน่วยงาน.. (105) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (100) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (91) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (73) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (65) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (52)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150