งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-27  |   ข่าววันที่: 2019-06-20 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7(ปัตตานี) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันทะเลโลก ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ชาวบ้าน พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวในกิจกรรมนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (297)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (164) รายงานประจำปี(Annual Report).. (134) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (134) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (106) ประวัติหน่วยงาน.. (106) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (100) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (91) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (74) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (74) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (66) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (56) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (52)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150