การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-29  |   ข่าววันที่: 2019-05-29 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 นายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และนางสาวเกษร เธียรพิสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เดินทางมาให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี เพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องและแม่นยำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำธรรมชาติได้ และประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (318)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (180) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (168) รายงานประจำปี(Annual Report).. (153) ประวัติหน่วยงาน.. (131) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (114) ทำเนียบผู้บริหาร.. (114) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (112) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (103) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (98) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (86) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (79) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (77) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (75) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (71) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (69) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (68) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (63) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (57)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150