การบริหารจัดการแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

การบริหารจัดการแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-18  |   ข่าววันที่: 2019-05-18 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ได้แก่นายทศพล พลรัตน์ นายสมาน กูจิ และนางสาวซูไฮบัฮ เจ๊ะโด เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การบริหารจัดการแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์" จัดโดยสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อวางแผนการตลาด การแปรรูปผลิตภัณ์ของสมาชิก เพิ่มมูลค่าผลผลิตกุ้งทะเล หาช่องทางการทำตลาดทางเลือกใหม่ภายในประเทศ ขยายฐานตลาดและให้เกษตรกรสมาชิก "กลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี จำกัด" รวมกันวางแผน กำหนดทิศทาง ระดมทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สหกรณ์มีการเติบโตต่อไป 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (318)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (180) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (171) รายงานประจำปี(Annual Report).. (154) ประวัติหน่วยงาน.. (131) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (114) ทำเนียบผู้บริหาร.. (114) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (112) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (103) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (98) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (86) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (79) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (77) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (75) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (71) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (69) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (68) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (63) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (57)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150